Category: Khái niệm SEO

Tất cả những khái niệm SEO mà mình biết sẽ được chia sẻ ở chuyên mục này. Nếu bạn là newbie hãy cố gắng đọc chúng, hiểu hết các khái niệm này.

Cố gắng hiểu bản chất nhé, như vậy mới tốt.

Đây là cách hiệu quả nhất để tiếp cận SEO đó. Chúc bạn thành công!